АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

Скопје, 06 Април 2021

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ

Скопје, 02 Април 2021

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА

Скопје, 12 Февруари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Скопје, 02 Февруари 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Решение за запорање на постапка за селекција на кандидати за вработување на административни службеници

Скопје, 18 Јануари 2021

Решение за запорање на постапка за селекција на кандидати за вработување на административни службеници

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

Скопје, 11 Јануари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

Јавен Оглас бр.260/2020

Скопје, 10 Декември 2020

Јавен Оглас бр.260/200

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи Решение за запорање на постапка за селекција на кандидати за вработување на административни службеници

датум на публикување: 10.12.2020 год.

краен рок за пријавување: 24.12.2020 год.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2021 ГОДИНА

Скопје, 25 Ноември 2020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2021 ГОДИНА