ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Блерим Абази

Помлад соработник за административни работи
телефон за контакт: +389.72.264339

електронска пошта: blerim.abazi@dki.gov.mk