Неделен извештај за работа на Одделение за инспекциски надзор за 2024 година

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 04-08. 03 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 15-19. 01 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 22 01-26 01 2024

Неделен извештај за извршени надзори 28.01-01.02.2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 05-09. 02 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 12-16. 02 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 19-23. 02 2024 –

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 26-29. 02 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 04-08. 03 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 11-15. 03 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 18-22. 03 2024 -xlsx

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 25-29. 03 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 01-05. 04 2024 –

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 11-15. 04 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 15-19. 04 2024

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 22.04-26. 04 2024г.-ДКИ

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 29.04-03.05 2024 г

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 06.05-10.05 2024 г

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ за извршени надзори 13-17. 05 2024