Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 01 Јули 2022

Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Набавка на Услуги-поправка и тековно одржување на моторни возила

Скопје, 17 Февруари 2022

Набавка на Услуги-поправка и тековно одржување на моторни возила

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

План за јавни набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

План за јави набавки за 2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Скопје, 10 Декември 2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12367/2021

Скопје, 15 Јули 2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање)  

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

Скопје, 20 Април 2021

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

Скопје, 06 Април 2021

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

Следна страница »