ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.Објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник.Интерен Оглас број 03/2019 од 10:00 час. 05.12.2019 годинаСите информации за огласот можете да ги превземете од линкотпревземи Интерен Оглас 03 2019превземи Пријава за унапредување 03 2019

ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ- ЈП ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ -УПРАВИТЕЛ ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ ЗАКОН-ЗА-ЈАВНА-ЧИСТОТА-ГРАНИЧАНИ-ПРЕМИНИ-И-АЕРОДРОМИ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА – ЈП од РСМ ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА -ПРАВНИ ЛИЦА СО ДОЗВОЛА ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА) ЗАКОН ЗА […]