Правилник за внатрешна организација на Државниот комунален инспекторат-Скопје

Скопје, 20 Април 2021

Правилник за внатрешна организација на Државниот комунален инспекторат-Скопје

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

Скопје, 20 Април 2021

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

Скопје, 06 Април 2021

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ

Скопје, 02 Април 2021

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА

Скопје, 12 Февруари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Скопје, 02 Февруари 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Решение за запорање на постапка за селекција на кандидати за вработување на административни службеници

Скопје, 18 Јануари 2021

Решение за запорање на постапка за селекција на кандидати за вработување на административни службеници

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

Скопје, 11 Јануари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)