Јавен Оглас бр.260/2020

Скопје, 10 Декември 2020

Јавен Оглас бр.260/200

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи Решение за запорање на постапка за селекција на кандидати за вработување на административни службеници

датум на публикување: 10.12.2020 год.

краен рок за пријавување: 24.12.2020 год.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2021 ГОДИНА

Скопје, 25 Ноември 2020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2021 ГОДИНА

Набавка на услуги Поправка и тековно одржување на лесни возила

Скопје, 11 Август 2020

Набавки од мала вредност Поправка и тековно одржување на лесни возила

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година

Скопје, 17 Јули 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ ДО ЈУНИ, 2020 година

Набавка на Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање)

Скопје, 29 Јуни 2020

Набавки од мала вредност Стоки-течни горива за службени моторни возила 09450 2020

КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Скопје, 31 Јануари 2020

Кодекс за административни службеници

Годишен финансиски план за јавни набавки за 2020 година

Скопје, 10 Јануари 2020

Годишен финансиски план за јавни набавки за 2020 година

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03 2019 за унапредување на административeн службеник

Скопје, 12 Декември 2019

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03 2019 за унапредување на административeнслужбеник