[aio_slideshow]

Јавен Оглас бр.277/2021

Скопје, 10 Јуни 2021

Јавен Оглас бр.277/2021

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи

датум на публикување: 10.06.2021 год.

краен рок за пријавување: 24.06.2021 год.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ВО ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

Скопје, 28 Мај 2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ВО ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

Скопје, 14 Мај 2021

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗАВРШНА 2020

Скопје, 22 Април 2021

ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗАВРШНА 2020

Годишен план на расходи 2021

Скопје, 20 Април 2021

Годишен план на расходи 2021

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места

Скопје, 20 Април 2021

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за систематизација на работните места

Правилник за систематизација на работните места

Скопје, 20 Април 2021

Правилник за систематизација на работните места

Правилник за внатрешна организација на Државниот комунален инспекторат-Скопје

Скопје, 20 Април 2021

Правилник за внатрешна организација на Државниот комунален инспекторат-Скопје