[aio_slideshow]

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Скопје, 12 Август 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Решение за мирување Јавен Oглас 277-21

Скопје, 11 Август 2021

Решение за мирување Јавен Oглас 277/2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12921/2021

Скопје, 23 Јули 2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12921/2021

Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 227/2021

Скопје, 16 Јули 2021

Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 227/2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12367/2021

Скопје, 15 Јули 2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање)  

АНЕКС 2 НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

Скопје, 15 Јули 2021

АНЕКС 2 НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

ОДЛУКА за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 01/2021

Скопје, 01 Јули 2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021

Скопје, 22 Јуни 2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.
Објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник.

Интерен Оглас број 01/2021 од 22.06.2021 година 13:00 час.
Сите информации за огласот можете да ги превземете од линкот

превземи ОДЛУКА за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 01/2021
превземи Интерен Оглас 01/2021
превземи Пријава за унапредување 01/2021