[aio_slideshow]

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

Скопје, 11 Јануари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

Јавен Оглас бр.260/2020

Скопје, 10 Декември 2020

Јавен Оглас бр.260/200

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи

датум на публикување: 10.12.2020 год.

краен рок за пријавување: 24.12.2020 год.