КОНТАКТ

Нашата локација:

Можете да не контактирате на следнава адреса и телефонски број:

Можете да не контактирате на следнава адреса и телефонски број:

Булевар Кузман Јосифовски – Питу бр.15, локал 1 и 2
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +38922465322

email: contaktdki@dki.gov.mk