ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

М-р Сали Ајдини

Директор на Државен комунален инспекторат-Скопје

телефон за контакт: +389.2.2465322 

електронска пошта: sali.ajdini@dki.gov.mk

Кратка биографија:

роден на 13.12.1982г.

Странски јазици: Англиски јазик

Образование:

  • Постдипломски студии на Универзитет за Југоисточна Европа (ЈИЕ) – Институт за животна средина, – Магистер по менаџмент на животна средина
  • Додипломски студии на Универзитет за Југоисточна Европа (ЈИЕ) – Правен факултет – Дипломиран правник

Работно искуство:

Септември 2018 година  (актуелно)

  • Работодавач:Министерство за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат-Скопје

Работно место: Директор на Државен комунален инспекторат-Скопје

2018  година (до септември)

  • Работодавач:Министерство без ресор – странски инвестици

Област на работа или сектор: Странски инвестици

Работно место: Шеф на кабинет на Министер без ресор

2008 – 2018 година

  • Работодавач:Министерство за животна средина и просторно планирање

Област на работа или сектор: Сектор за соработка со ЕЛС, Одделение за прекршоци

Работно место: Помлад соработник

2006 – 2008 година

  • Работодавач:Министерство за животна средина и просторно планирање

Работно место: Шеф на кабинет на Министер за за животна средина и просторно планирање