ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Блерим Абази

Виш соработник за административни работи

телефон за контакт:+389.72264339
електронска пошта:blerim.abazi@dki.gov.mk