ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 777/2023 за вработување на Помлад референт – технички секретар, Одделение за стручно административно – оперативна поддршка на инспекторатот

Помлад референт – технички секретар, Одделение за стручно административно – оперативна поддршка на инспекторатот