Буџет за 2023 година на Државен комунален инспекторат-Скопје

  • Име и презиме на подносителот на пријава
  • Име и Презиме или име на фирма
  • Адреса
  • Опишете го проблемот
    • Додадете фотографии од локацијата доколку имате
    •