ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.Објавува Интерен оглас за унапредување на 2 (два) административни службеници.Интерен Оглас број 02/2019 од 10:00 час. 08.07.2019 годинаСите информации за огласот можете да ги превземете од линкот превземи Интерен оглас број 02 2019 превземи Пријава за унапредување 02 2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.Објавува Интерен оглас за унапредување на 3 (три) административни службеници. Интерен Оглас број 01/2019 од 10:00 час. 12.06.2019 годинаСите информации за огласот можете да ги превземете од линкотпревземи Интерен Оглас 01 2019превземи Пријава за унапредување

Јавен Оглас

Јавен Оглас бр.01/2019 превземи оглас 01/2019 Јавен Оглас бр.01/2019 превземи  oglas 01-19 превземи obrazec prijava19 превземи: Одлука за вршење на избор на кандидати по Јавен оглас број 01 2019 год. на определено време    

Јавни набавки

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019 -Стоки-течни горива за службените моторни возила 00658/2019 -Сметководствени услуги за буџетски корисници 00735/2019