Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

јануари 26, 2022 by · Leave a Comment
Filed under: ОГЛАСИ, ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

План за јавни набавки за 2022 година

јануари 26, 2022 by · Leave a Comment
Filed under: ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

План за јави набавки за 2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2021 ГОДИНА

август 12, 2021 by · 1 Comment
Filed under: ИЗВЕШТАИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Решение за мирување Јавен Oглас 277-21

август 11, 2021 by · Leave a Comment
Filed under: ОГЛАСИ 

Решение за мирување Јавен Oглас 277/2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12921/2021

јули 23, 2021 by · Leave a Comment
Filed under: ОГЛАСИ 

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12921/2021

Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 227/2021

јули 16, 2021 by · Leave a Comment
Filed under: ОГЛАСИ 

Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 227/2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12367/2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање)  

Следна страница »