Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 01 Јули 2022

Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Завршна сметка за Државен комунален инспекторат-Скопје 2021 година

Скопје, 16 Март 2022

Завршна сметка за Државен комунален инспекторат-Скопје 2021 година

Набавка на Услуги-поправка и тековно одржување на моторни возила

Скопје, 17 Февруари 2022

Набавка на Услуги-поправка и тековно одржување на моторни возила

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Скопје, 08 Февруари 2022

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Одлука за избор на кандидат за административен службеник по Јавен оглас 671/2021

Скопје, 27 Јануари 2022

Одлука за избор на кандидат за административен службеник по Јавен оглас 671/2021

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

План за јавни набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

План за јави набавки за 2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Скопје, 10 Декември 2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Следна страница »