Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 01 Јули 2022

Анекс 2 План за јави набавки за 2022 година

Набавка на Услуги-поправка и тековно одржување на моторни возила

Скопје, 17 Февруари 2022

Набавка на Услуги-поправка и тековно одржување на моторни возила

Одлука за избор на кандидат за административен службеник по Јавен оглас 671/2021

Скопје, 27 Јануари 2022

Одлука за избор на кандидат за административен службеник по Јавен оглас 671/2021

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

Анекс 1 План за јави набавки за 2022 година

План за јавни набавки за 2022 година

Скопје, 26 Јануари 2022

План за јави набавки за 2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Скопје, 10 Декември 2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКРОАТ ЗА 2022 ГОДИНА

Решение за мирување Јавен Oглас 277-21

Скопје, 11 Август 2021

Решение за мирување Јавен Oглас 277/2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12921/2021

Скопје, 23 Јули 2021

Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање) Број на оглас: 12921/2021

Следна страница »