Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03 2019 за унапредување на административeн службеник

Скопје, 12 Декември 2019

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03 2019 за унапредување на административeнслужбеник

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019

Скопје, 05 Декември 2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.
Објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник.
Интерен Оглас број 03/2019 од 10:00 час. 05.12.2019 година
Сите информации за огласот можете да ги превземете од линкот
превземи Интерен Оглас 03 2019
превземи Пријава за унапредување 03 2019

Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 210/2019

Скопје, 21 Ноември 2019

превземи Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 210 2019

ОДЛУКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2019 НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Скопје, 11 Ноември 2019

Јавен Оглас бр.02/2019

Скопје, 01 Ноември 2019

Јавен Оглас бр.02/2019

превземи  оглас 02-19
превземи  образец пријава 02-19

датум на публикување: 01.11.2019 год.
краен рок за пријавување: 07.11.209 год.

Јавен Оглас бр.210/2019

Скопје, 11 Октомври 2019

Јавен Оглас бр.210/2019

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 210 2019

датум на публикување: 11.10.2019 год.

краен рок за пријавување: 25.10.209 год.

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас 02 2019 за унапредување на два административни службеници

Скопје, 19 Јули 2019

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас 02 2019 за унапредување на два административни службеници

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2019

Скопје, 08 Јули 2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот комунален инспекторат-Скопје.
Објавува Интерен оглас за унапредување на 2 (два) административни службеници.
Интерен Оглас број 02/2019 од 10:00 час. 08.07.2019 година
Сите информации за огласот можете да ги превземете од линкот

превземи Интерен оглас број 02 2019

превземи Пријава за унапредување 02 2019

« Претходна страницаСледна страница »