ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

Скопје, 20 Април 2021

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

Скопје, 06 Април 2021

АНЕКС 1 НА ГОДИШЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ СКОПЈЕ

Набавка на услуги Поправка и тековно одржување на лесни возила

Скопје, 11 Август 2020

Набавки од мала вредност Поправка и тековно одржување на лесни возила

Набавка на Стоки течни горива за патнички моторни возила (со безготовинско плаќање)

Скопје, 29 Јуни 2020

Набавки од мала вредност Стоки-течни горива за службени моторни возила 09450 2020

Годишен финансиски план за јавни набавки за 2020 година

Скопје, 10 Јануари 2020

Годишен финансиски план за јавни набавки за 2020 година

Јавни набавка

Скопје, 29 Мај 2019

Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019

Јавни набавки

Скопје, 28 Мај 2019

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 00658/2019

-Сметководствени услуги за буџетски корисници 00735/2019

Јавни набавки

Скопје, 28 Мај 2019

-Услуги-Перење на службени моторни возила  07/2018

-Нови пневматици за службени моторни возила 08/2018

-Десктоп компјутер 09/2018

-Канцелартиски материјал 10/2018

 

Следна страница »