Јавни набавки

-Стоки-течни горива за службените моторни возила 01435/2019 -Стоки-течни горива за службените моторни возила 00658/2019 -Сметководствени услуги за буџетски корисници 00735/2019

Јавни набавки

-Услуги-Перење на службени моторни возила  07/2018 -Нови пневматици за службени моторни возила 08/2018 -Десктоп компјутер 09/2018 -Канцелартиски материјал 10/2018