ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ВО ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ-СКОПЈЕ

By safet