ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)

Скопје, 11 Јануари 2021

ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ- ЈП (ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА)