Известување до јавноста за настанат технички проблем

Почитувани,

Ве известуваме дека Државен комунален инспекторат Скопје има технички проблем со фиксната телефонија за што проблемот  е во фаза на отстранување, за што ќе бидете дополнително известени.

За сите прашања во делот на инспекцијата, да го контактирате Државниот комунален инспектор

м-р Ристе Георгиев на телефонски број +389.71379172 

Со почит,

Државен комунален инспекторат-Скопје