Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас 02 2019 за унапредување на два административни службеници

Скопје, 19 Јули 2019

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас 02 2019 за унапредување на два административни службеници