Јавен Оглас бр.210/2019

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 210 2019

датум на публикување: 11.10.2019 год.

краен рок за пријавување: 25.10.209 год.

By