Јавен Оглас бр.277/2021

превземи   Оглас

превземи  Упатство за креирање профил и  аплицирање на оглас 

превземи Упатство за полагање на испит за административен службеник 

превземи Одлука за избор на кандидат по јавен Оглас 227/2021

превземи Решение за мирување Јавен Oглас 277/2021

датум на публикување: 10.06.2021 год.

краен рок за пријавување: 24.06.2021 год.

By